info@eskilstunasharks.se

ATT VARA EN HAJ


Det klassiska sättet att beskriva en haj skulle vara en ensam vild jägare, simmandes i hav strävande efter nästa mål mat. Men alla hajar delar inte detta karaktärsdrag utan lever i en djupt social/familjär omgivning. Med så många olika sorters hajar har vi rum för individer, och individerna tar ansvar för gruppen.För att få vara en haj krävs det att man respekterar människors lika värde och behandlar andra med respekt. Därför är vårt motto 'Respect All'.För oss är en haj målinriktad och deltar efter sin egen förmåga och på sina villkor. Ingen är den andra lik, ingen är perfekt, ingen kan allt men allt du kan är värdefullt.

Don't be perfect, be awesome!Lagets ledord är 'Stay sexy' vilket är fritt för individen att tolka men vi menar på att du ska fortsätta vara ditt fantastiska jag. Vi vill att du har roligt och att du vågar ta för dig på planen och i livet.